🍃🍃با سلام و احترام و تشکر از اولیای محترمی که در جشنواره غذا شرکت نمودند.
اسامی نفرات برتر به ترتیب زیر می باشد:
نفرات اول
ابوالفضل و سبحان کروندی 🌺🌺
نویان قربانی 🌺🌺
علی و محمد شمس آبادی 🌺🌺
مهدی مستاجران 🌺🌺
نفرات دوم
محمد رئوف یزدانی 🌺🌺
صدرا سلطانی🌺🌺
امیر رضا ریحانی نیا 🌺🌺
سروش مختاری 🌺🌺
نفرات سوم
علی میر سعیدی 🌺🌺
ابوالفضل زمانی🌺🌺
به کلیه شرکت کنندگان کارت امتیاز اهدا میشود. سپاس از همکاری شما عزیزان 🙏🍃🍃